19 fakülte, yüksekokul ve enstitü kapatıldı

Resmi Gazete’de yayımlanan yeni bir kararla, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla, çeşitli üniversitelerdeki bazı fakültelerin, yüksekokulların ve enstitülerin kapatılmasına ve yeni eğitim kurumlarının açılmasına yönelik düzenlemeler gerçekleştirildi.

Bu karar çerçevesinde, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi bünyesindeki Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu, Karabük Üniversitesi’nde yer alan Hasan Doğan Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu ile İslami İlimler Fakültesi, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi’nde faaliyet gösteren Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu, Mersin Üniversitesi’nde hizmet veren İçel Sağlık Yüksekokulu ve Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi’nde bulunan İslami İlimler Fakültesi’nin kapatılmasına karar verildi. Bu değişikliklerin eğitim alanındaki etkileri ve yeni kurulacak olan eğitim kurumlarının özellikleri hakkında daha fazla bilgi edinmek için ilgili üniversitelerin resmi açıklamalarına ve Resmi Gazete’nin ilgili sayısına başvurulabilir.

Türkiye’deki bir dizi üniversitede yapılan yeniden yapılandırma kararları kapsamında, Çankırı Karatekin, İstanbul Ticaret, MEF ve Türk Hava Kurumu Üniversitelerindeki birçok enstitü kurumun kapatılmasına yönelik kararlar alındı. Bu kararlar, Sağlık Bilimleri, Sosyal Bilimler, Fen Bilimleri ve Güzel Sanatlar Enstitüleri gibi çeşitli alanlardaki enstitülerin faaliyetlerinin sonlandırılmasını içermektedir.

Öte yandan, Burdur Mehmet Akif Ersoy, Karabük, Karamanoğlu Mehmetbey, Konya Teknik, Mersin, Muğla Sıtkı Koçman ve Ankara Üniversitelerinde yeni fakülteler ve enstitülerin açılması yönünde adımlar atıldı. Bu yeni kurumlar arasında Turizm Fakültesi, Spor Bilimleri Fakültesi, İlahiyat Fakültesi, Uygulamalı Bilimler Fakültesi, Yabancı Diller Yüksekokulu, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi, Yapay Zekâ Enstitüsü, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü ve Aşı Araştırmaları ve Geliştirme Enstitüsü bulunuyor.

Ayrıca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın aldığı kararlarla, Karabük Üniversitesi’ndeki Başak Cengiz Mimarlık Fakültesi’nin ismi Safranbolu Başak Cengiz Mimarlık Fakültesi olarak, Necmettin Erbakan Üniversitesi’ndeki Veterinerlik Fakültesi’nin ismi ise Veteriner Fakültesi olarak değiştirildi.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir